Kriterier for medlemskap i GPO

GPO har tre typer medlemskap:

 1. Akkreditert medlem
 2. Ordinært medlem
 3. Studentmedlem

Felles for akkreditert og ordinært medlemskap

Krav til grunnutdanning:

 • Avsluttet utdanning ved universitet / høyskole med min. 180 studiepoeng etter dagens krav Bachelor” eller utdanning på tilsvarende nivå)
 • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet
 • Minimum 6 måneders arbeidserfaring med gestalt som metode

Krav til Gestaltutdanning:

 • Gjennomført Gestaltutdanning med varighet ca. 300 timers direkte undervisning og 80 timer i veiledningsgruppe (tilsvarende NGI’s 2-årige coachingutdannelse)
 • Praksis som veileder i løpet av utdanningen 40 timer (individuelt/gruppe)
 • Deltakelse i veiledning på eget arbeid 40 timer
 • Utarbeidet fagnotat som demonstrerer integrasjon av hovedaspekter fra teori til egen praksis
 • Muntlig fremleggelse av eget fagnotat for demonstrasjon av kommunikasjonsevner

Alternativ opptakskrav:

For personer som ikke har gjennomført utdannelse beskrevet ovenfor vil medlemskap kunne oppnås gjennom en egen godkjennelsesprosedyre (se vedlegg 1)

Innsending av uriktige opplysninger på egenerklæring kan føre til eksklusjon.

OBS: For å bli akkreditert medlem og motta medlemsbevis på medlemsskapet kreves at man gjennomfører 23 timer (á 60 min) årlig i veiledning med godkjent gestaltveileder. Se for øvrig “Veiledning”

Studentmedlemskap

Studenter på utdanningsprogram innen gestaltorientert veiledning / coaching og terapeututdanningen kan søke om studentmedlemskap. Krav til grunnutdanning er det samme som for fullverdige medlemmer, bortsett fra erfaring med gestalt som metode..

Søknad om medlemskap

Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver tid gjeldende kriterier for medlemskap i GPO. Søknadspapirer fåes ved henvendelse til styret i GPO.

Medlemsprisen er 1250 kr per år (700 kr for studenter ved terapeututdanningen ved NGI)